De Sociaal Economische Raad (SER) vindt dat het kabinet tekortschiet in de aanpak van laaggeletterdheid. Volgens de raad ziet het kabinet de urgentie van het probleem niet voldoende in. Daarom worden extra maatregelen geadviseerd.

Naar schatting hebben 2,5 miljoen mensen in Nederland moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. De SER stelt dat dit aantal niet afneemt met het huidige kabinetsbeleid. Vanwege de vergrijzing van de bevolking en de komst van nieuwkomers wordt ook gewaarschuwd voor een stijging van het aantal laaggeletterden.

Het kabinet heeft vorige maand maatregelen aangekondigd om laaggeletterden te helpen. Dit pakket wordt door de SER gezien als een eerste stap. Zo is er een budget van 84 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar de raad acht een verdubbeling van dit bedrag noodzakelijk.

Ook adviseert de SER meer landelijke regie te voeren vanuit het kabinet, zodat alle betrokken partijen beter gaan samenwerken. Die verantwoordelijkheid zou nu te veel bij de gemeenten leggen.

Deze suggesties staan in het donderdag gepubliceerde advies Aanpak laaggeletterdheid - samenwerken aan taal. Hierin ligt de focus op de verbetering van de taalvaardigheid van laaggeletterden.

SER: Laaggeletterdheid leid tot meer problemen

De SER benadrukt dat laaggeletterdheid vaak ook problemen als schulden, slechte gezondheid en armoede veroorzaken. Zo kampen laaggeletterden niet alleen thuis met problemen, bijvoorbeeld bij het helpen van hun kinderen, maar ook op de werkvloer.

"Om concurrerend te kunnen zijn, hebben werkgevers mensen nodig met steeds meer taal- en digitale vaardigheden", aldus de raad, die het belangrijk vindt dat ook werkgevers meer betrokken worden bij de ondersteuning van laaggeletterden.

Werkgevers, vakbonden en overheidsinstanties moeten volgens de SER maatwerk leveren aan de groep die moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld door taalcursussen en opleidingen op maat aan te bieden.