Bij het ministerie van Defensie zijn van 2014 tot en met 2018 53 incidenten van hitteletsel onder militairen gemeld. In 25 gevallen is er sprake geweest van een ziekenhuisopname, zo melden Zembla en De Stentor op basis van gegevens van het ministerie.

De voorvallen hebben plaatsgevonden bij binnenlandse oefeningen, vooral tijdens de opleiding voor aspirant-militairen.

In 2016 overleed de twintigjarige marechausseeleerling Kelvin Bosman aan de gevolgen van hitteletsel. Het ministerie heeft in februari aansprakelijkheid erkend voor zijn overlijden.

Volgens Defensie is Bosman de enige militair die tussen 2014 en 2018 als gevolg van hitteletsel overleed. Vier andere militairen hebben blijvend lichamelijk letsel opgelopen nadat ze door de hitte bevangen raakten. In twintig gevallen was een korte ziekenhuisopname noodzakelijk.

'Defensie heeft een verantwoordelijkheid'

Hitteletsels ontstaan doordat het lichaam door warmte veel vocht en zout verliest. Door het zout- en vochtverlies kan het slachtoffer minder warmte kwijt en raakt diegene oververhit. Hierdoor treden klachten als spierkramp, hoofdpijn, misselijkheid tot zelfs shock en stilstand van de bloedsomloop op.

Jean Debie van de militaire vakbond VBM noemt de 53 incidenten heel zorgelijk. "Dit wil je als krijgsmacht niet." Hij pleit er net als voorzitter Anne-Marie Snels van vakbond AFMP voor om trainingen en oefeningen aan te passen aan de omstandigheden. "Defensie heeft een grote verantwoordelijkheid om blijvend letsel te voorkomen", zegt Snels.

Een woordvoerder van Defensie meldt dat een nieuw expertisecentrum de kennis over hitteletsel moet gaan bundelen.