Staatsbosbeheer gaat samen met Shell de komende twaalf jaar in totaal ruim vijf miljoen bomen planten, maken beide partijen maandagochtend bekend. Lege plekken die in bossen door zieke bomen zijn ontstaan, moeten op die manier weer opgevuld worden.

Veel van de lege plekken in het bos zijn ontstaan door de essentaksterfte. Deze schimmelziekte maakt essen ziek, waardoor veel essen uiteindelijk doodgaan.

Doordat essen door de schimmel worden verzwakt, moeten de bomen soms ook voortijdig worden gekapt. Takken dreigen bijvoorbeeld af te breken en vormen op die manier een gevaar voor mensen.

Shell investeert in totaal ruim 17 miljoen euro voor het planten van nieuwe bomen. Staatsbosbeheer was al langer op zoek naar een grote partij om gaten in bossen op te vullen. Het aantal essen dat doodgaat is dusdanig groot, dat dit niet meer uit eigen middelen kan worden gefinancierd.

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, zegt te investeren in het planten van bomen om op die manier de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen te compenseren en de "klimaatdoelstellingen te realiseren".

Nederland verliest jaarlijks bos

Staatsbosbeheer heeft ruim 4.600 hectare aan bos met essen in beheer. 80 procent van die essen is aangetast door de ziekte en daarvan is meer dan 85 procent zwaar aangetast. Zieke bomen zijn niet meer te genezen. Staatsbosbeheer wil de es behouden voor de Nederlandse bossen, omdat het om een "waardevolle en inheemse" soort gaat.

Sinds 2013 verliest Nederland jaarlijks meer bos dan dat er nieuw wordt geplant. Per jaar verdwijnt ruim 3.000 hectare bos, dat deels wordt gecompenseerd door het elders planten van ruim 1.600 hectare bos.

Staatsbosbeheer beheert ruim een kwart van de Nederlandse bossen. Stukken bos moeten vooral plaats maken voor andere natuurvormen zoals heiden of zandverstuivingen.