De kans dat er de komende weken een watertekort ontstaat als gevolg van de droge zomer, is de komende weken klein. Dat meldt de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) vrijdagochtend.

"Na de droogte van 2018 is de grondwaterstand in veel, maar nog niet alle gebieden, hersteld", schrijft de LCW. In de hoger gelegen gebieden in Nederland kan er lokaal nog wel sprake zijn van een watertekort. Dat komt doordat de rivieren daar geen water aanvoeren.

Zo heeft Waterschap De Dommel een verbod afgegeven voor het besproeien van grasland met oppervlaktewater. Dat verbod geldt voor het gebied onder Eindhoven tot aan de grens met België.

De LCW beschrijft de uitgangssituatie voor dit jaar als "normaal, tot iets droger dan gemiddeld".

Kabinet maakt 7 miljoen euro vrij voor waterbassins

Vrijdag maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ook bekend dat er 7 miljoen euro vrij wordt gemaakt om waterbassins aan te leggen. Die bassins worden op onder meer de hoge zandgronden in Nederland geplaatst. Door de hoogte van die gronden stroomt regen- en rivierwater snel stroomafwaarts, waardoor het sneller droog wordt dan in lagergelegen gebieden.

Een deel van het geld wordt ook gebruikt voor het monitoren van verdamping van water en het tegengaan van verzilting van de bodem. Als de rivieren in droge periodes weinig zoet water naar zee voeren, kan zout zeewater het land binnendringen. Dat zoute zeewater wordt dan niet tegengehouden door zoet water, zoals in periodes met veel neerslag gebeurt.

In de zomer van 2018 was het dusdanig droog dat waterschappen op veel plekken een beregeningsverbod moesten instellen. Dat zorgde voor problemen bij met name boeren, die hun gewassen op die manier niet van water konden voorzien.