De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vorige week op elf bouwlocaties in de stad het werk stilgelegd omdat er direct gevaar dreigde. In totaal werden bij meer dan de helft van de gecontroleerde bouwlocaties overtredingen geconstateerd.

De inspectie controleerde op zowel de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in de bouw.

Bij zeven van de elf gevallen waarbij het werk direct werd stilgelegd, was er sprake van ernstig valgevaar. Twee keer gebeurde dat omdat een zaagtafel niet was afgeschermd en twee keer omdat bouwvakkers aan het gevaarlijke kwartsstof werden blootgesteld.

Bij één locatie was de situatie zo slecht dat de gehele bouwplaats werd stilgelegd en alle bouwvakkers de locatie moesten verlaten. Zodra de aannemer de onveilige situatie heeft opgelost, kan de inspectie de stillegging opheffen.

Tijdens de controles werden zeven bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken. Zij hadden de Marokkaanse, Turkse en Chinese nationaliteit. Om in Nederland te mogen werken, moet de werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning hebben, die er niet was.

Inspectie doet nader onderzoek naar te lange werkdagen

De inspectie doet nog nader onderzoek naar te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling. Ook werd een bouwvakker aangetroffen die een uitkering genoot. Die overtreding is doorgegeven aan de gemeente.

Eerder deed de inspectie al controles in Utrecht en Tilburg, ook daar moesten werkzaamheden worden stilgelegd.