De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) kondigt woensdag aan de komende periode scherpe controles uit te voeren bij bedrijven die met kankerverwekkende stoffen werken, omdat uit eerdere inspecties is gebleken dat de risico's onvoldoende in beeld zijn.

Het is volgens de inspectie bij twee derde van de bedrijven onduidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

SWZ zal controleren bij bedrijven die met bijvoorbeeld chroom-6, formaldehyde of benzeen werken. Het gaat om tientallen bedrijven.

"Het merendeel van de bedrijven neemt overigens wel maatregelen om blootstelling te beperken. Het accent zou echter verlegd moeten worden van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals kleding of maskers, naar preventieve maatregelen die de bron aanpakken."

Eerder bleek uit onderzoek al dat de Nederlandse krijgsmacht is blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6. Er is een compensatieregeling voor slachtoffers in het leven geroepen.

In 60 seconden: Wat is chroom-6?
60
In 60 seconden: Wat is chroom-6?