De griepepidemie die Nederland lange tijd in zijn greep heeft gehouden, is na veertien weken geëindigd. Het aantal mensen met griepachtige verschijnselen is in maart onder de grens van een epidemie gebleven, meldt gezondheidsinstituut Nivel dinsdag.

De griepepidemie heeft daarmee officieel van 10 december 2018 tot 17 maart 2019 geduurd. Er is sprake van een epidemie als er in twee achtereenvolgende weken bij meer dan 51 op 100.000 personen is vastgesteld dat ze griep hebben.

Hoewel er dit keer relatief lang sprake was van een epidemie, spreekt het Nivel wel van een milde variant. In het voorgaande seizoen was er namelijk sprake van een achttien weken durende epidemie, tegen veertien weken in dit seizoen.

Wel duurde deze epidemie langer dan gemiddeld in de afgelopen 25 jaar. Dat gemiddelde ligt op negen weken.

Tijdens de afgelopen griepepidemie zagen huisartsen vooral veel kinderen tussen de nul en vier jaar oud. Voor het vaststellen van de griepcijfers baseert Nivel zich op veertig huisartsenpraktijken verdeeld over Nederland.

Met deze tips voorkom je de griep
50
Met deze tips voorkom je de griep