De veroordeling van voormalig bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale blijft in stand, oordeelt de Hoge Raad dinsdag. De ex-topman werd eerder schuldig bevonden aan onder meer het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en meineed.

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde de voormalig bestuursvoorzitter op 29 maart 2017 voor omkoping, verduistering, witwassen, belastingfraude, valsheid in geschrift en meineed. De rechter legde Möllenkamp een gevangenisstraf van drie jaar en drie maanden op.

De verdachte was het niet eens met deze veroordeling en ging in cassatie bij de Hoge Raad.

In cassatie werd onder meer geklaagd over het gebruik van een valse verklaring die Möllenkamp in 2014 had afgelegd tijdens een hoorzitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

De Hoge Raad oordeelde echter dat de cassatieklacht niet gegrond is.