Het aantal gevallen van fysiek en verbaal geweld tegen de politie in Nederland is in 2018 met 11 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Uit cijfers van de politie blijkt dat er bijna 29 gevallen van geweld per dag zijn. In het uitgaansleven nam het aantal met 40 procent toe.

Vorig jaar werden totaal bijna 10.600 zaken geregistreerd, tegen een kleine 9.600 in 2017. In vrijwel alle categorieën steeg het aantal geweldsincidenten.

De politie wordt het vaakst fysiek bejegend wanneer iemand zich verzet bij aanhouding (2.600 keer), gevolgd door uitgaansgeweld (1.400) en situaties in het verkeer (800). In de categorie verbaal geweld, waartoe bedreiging en belediging behoren, telde de politie bijna vijfduizend gevallen.

Ook in bij de ernstigste vormen van geweld stegen de cijfers in bijna alle categorieën. De acht pogingen om een agent te vermoorden zijn een verdubbeling, en het aantal pogingen tot doodslag steeg van 145 naar 166. Het aantal keren dat iemand met een voertuig op politiemensen inreed en het aantal zware mishandelingen daalden wel, met bijna de helft.

In 630 gevallen werd geweld gepleegd door een verwarde persoon. Dat is ruim honderd keer vaker dan een jaar eerder.

Drank en drugs zijn vaak factor

Het geweld is volgens de politie niet toe te schrijven aan een bepaalde dadergroep. "Uit de cijfers blijkt dat politiemensen vooral tijdens festiviteiten en in uitgaansgebieden steeds vaker met geweld tegen hen te maken krijgen."

"Hetzelfde geldt voor agressie en geweld bij verzet tegen een aanhouding. Vaak zijn drank en drugs in het spel en zien we dat mensen een kort lontje hebben", aldus Ruud Verkuijlen, bij de politie verantwoordelijk voor de aanpak van geweld tegen agenten.

'Laat politiemensen gewoon hun belangrijke werk doen'

Ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werken aan een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt sneller celstraffen in plaats van taakstraffen op te leggen bij agressie tegen politie en hulpverleners.

De politie steunt dat initiatief van de ministers. "Laat politiemensen gewoon hun belangrijke werk doen. Het opleggen van afschrikwekkende straffen kan daar een bijdrage aan leveren", zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager GTPA (Geweld tegen politieambtenaren).

Ook de centrale ondernemingsraad van de politie staat achter de voorgenomen wetswijziging. COR-voorzitter Rob den Besten: "Het geweld tegen hulpverleners moet echt stoppen. Straffen kunnen daarbij helpen, maar de maatschappelijke discussie zeker ook."

Politiemensen kregen het afgelopen jaar 10.593 keer te maken met verbaal en fysiek geweld; vooral bij ongeplande aanhoudingen (3.030 keer) en in het uitgaansleven (2.431 keer).