Bisschop Jozef Punt heeft de Amsterdamse pastoor Pierre Valkering gevraagd of hij zijn "priesterlijke taken" wil neerleggen, nadat de pastoor ervoor uit was gekomen homoseksueel te zijn. Valkering liet dit zondagochtend aan zijn gemeente weten tijdens de viering van zijn 25-jarige jubileum in de kerk.

De pastoor heeft ook een boek uitgebracht, waarin hij forse kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk uit, die hij "ineenschrompelend en sektarisch" noemt.

In een verklaring laat de bisschop weten dat Valkering "publiekelijk onmiskenbaar aangeeft dat hij zijn celibaatsbelofte niet heeft gehouden". "Meer nog dat hij zich ook andere seksuele vrijheden veroorlooft. Dit is voor de Rooms-Katholieke Kerk met een waardige uitoefening van het priesterschap niet verenigbaar."

De bisschop laat weten dat hij wel waardeert dat de pastoor nu eerlijk zijn opvattingen bekendmaakt. Punt vraagt hem zijn taken voorlopig neer te leggen en "een bezinningsperiode" in te gaan.

Valkering is al 25 jaar actief als pastoor. Hij laat in een interview met de Gaykrant weten dat het voor hem wel duidelijk is dat hij zich met dit boek op "glad ijs" begeeft en dat hij spreekt over taboeonderwerpen.