Bijna alle edelherten die moesten verdwijnen uit de Oostvaardersplassen zijn in de wintermaanden afgeschoten, meldt Staatsbosbeheer donderdag. Staatsbosbeheer schoot in totaal 1.745 edelherten af, waar 1.830 het doel was. Het is het definitieve afschotcijfer van deze winter, aangezien op 1 april het broedseizoen begon en er niet meer in het gebied geschoten mag worden.

  • Aantal edelherten in Oostvaardersplassen moet worden teruggebracht tot 490
  • Door verlagen van begrazingsdruk moeten zeldzame vogelsoorten naar gebied komen
  • Ook vergroten moerasgebied moet vogels lokken
  • Broedseizoen is nu begonnen, Staatsbosbeheer hervat afschot herten op 1 september

In juli besloten de Provinciale Staten van Flevoland dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen omlaag moest worden gebracht. Doordat meerdere dierenorganisaties tegen het afschot protesteerden en rechtszaken aanspanden, werd de start van het afschieten vertraagd. Uiteindelijk kon Staatsbosbeheer daar pas in december mee beginnen.

Op dat moment schatte Staatsbosbeheer al in dat het een lastige klus zou worden om de ruim achttienhonderd edelherten deze winter allemaal af te schieten.

Acht edelherten zijn afgeschoten in het kader van "vroeg reactief beheer". De dieren waren gewond of niet in staat om de winter te overleven.

Staatsbosbeheer meldt dat in totaal 1.235 herten voor consumptie zijn aangeboden aan een poelier in Amsterdam. De overige geschoten herten zijn vernietigd of in het gebied blijven liggen om aaseters daarvan te laten profiteren.

Vlees van herten Oostvaardersplassen te koop
145
Vlees van herten Oostvaardersplassen te koop

Zeldzame vogelsoorten moeten weer naar Oostvaardersplassen komen

Door het aantal grote grazers te verminderen wordt de begrazingsdruk in de Oostvaardersplassen minder. Daardoor wordt het gebied aantrekkelijker voor zeldzame vogelsoorten.

Oorspronkelijk kwamen veel van die zeldzame vogelsoorten ook voor in het natuurgebied. Nadat het aantal grote grazers flink groeide, kwam er minder begroeiing in het gebied, waardoor vogels het gebied verlieten.

Alle heckrunderen in de Oostvaardersplassen mogen in het gebied blijven. Van de groep konikpaarden is een deel al verplaatst naar natuurgebieden in Wit-Rusland en Spanje.

In de wintermaanden is een heckrund afgeschoten vanuit "dierenwelzijnsoogpunt". Twee konikpaarden zijn geschoten om te voorkomen dat ze langer zouden lijden. Eén konikpaard is een natuurlijke dood gestorven.

Staatsbosbeheer hervat het afschieten van de edelherten op 1 september. Het aantal edelherten in het natuurgebied moet uiteindelijk terug worden gebracht tot 490. De provincie Flevoland wil dat het afschot op 1 januari 2020 is gerealiseerd.

Konikpaarden voordat ze naar natuurgebieden elders in Europa werden verplaatst. (Foto: ANP)

Meer moerasgebied in Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen waren vroeger ook een broedplaats voor veel moerasvogels. Door het verdwijnen van riet en het ontstaan van open water, verdwenen die moerasgebieden en de vogels die daarin leefden.

Door het waterpeil te verlagen, moet het open water plaatsmaken voor moerasachtig gebied. Staatsbosbeheer verwacht dat er in de komende vijftien tot twintig jaar 500 hectare rietmoeras bijkomt in de Oostvaardersplassen.