De politie in Limburg verricht maandag forensisch onderzoek bij het Limburgse dorp Beesel. De actie maakt deel uit van het onderzoek naar de verdwijning van de zeventienjarige Marjo Winkens in september 1975.

De politie zal de "jonge vegetatie" verwijderen, met een radar kijken naar mogelijke grondverstoringen, honden inzetten en uiteindelijk de toplaag van de grond afgraven.

De Schimmertse verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de Sint Rosa Kermis in Sittard.

Er werden nog kledingstukken teruggevonden en de bromfiets die het meisje geleend had, maar van de tiener zelf ontbreekt tot nu toe elk spoor.

De zaak wordt inmiddels beschouwd als een cold case, maar is nu nieuw leven ingeblazen nadat de politie een "interessante tip" ontving, die de plek beschreef waar de tiener mogelijk begraven is.

Er zijn in de loop van de jaren meerdere nieuwe onderzoeken geweest naar de mogelijke locatie van het stoffelijk overschot van Winkens. De laatste was in 2005. Toen was er reden tot vermoeden dat ze was begraven onder een autoweg bij Beesel.

Politie doet forensisch onderzoek en bodemanalyses

De nieuwe informatie leidt nu naar een bosperceel of tuin aan de Kerstenbergweg in Beesel, waar het lichaam van Winkens mogelijk zou zijn begraven.

Er wordt maandagochtend forensisch onderzoek verricht aan het perceel op de Kerstenbergweg. De politie laat weten dat het onderzoek geheel losstaat van de huidige eigenaren/bewoners van het perceel. Zij verlenen vrijwillig hun medewerking aan het onderzoek.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft maandagochtend met de politie gesproken over de nieuwe zoektocht en "hun pogingen Marjo na al die jaren te vinden".

Verjaringstermijnen

  • 6 jaar: misdrijven waarop een boete staat of een celstraf van max. 3 jaar (belediging, stroperij)
  • 12 jaar: misdrijven waarop een celstraf van meer dan 3 jaar staat (diefstal, oplichting)
  • 20 jaar: misdrijven waarop een celstraf van meer dan 8 jaar staat (afpersing, aanranding)
  • Geen: misdrijven waarop een celstraf van meer dan 12 jaar staat (moord, doodslag, verkrachting, mensenhandel)
  • Er is ook geen verjaringstermijn voor zedenmisdrijven tegen kinderen waarop een celstraf 8 jaar of meer is vastgesteld

De verdwijning is verjaard; daders worden niet meer vervolgd

Zelfs al wordt een mogelijke dader gevonden, dan kan deze niet meer worden berecht: de zaak is inmiddels verjaard.

"Politie en Openbaar Ministerie hechten grote waarde aan het alsnog oplossen van dergelijke cold cases, met name om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij nabestaanden." De afgelopen decennia werd meerdere malen geprobeerd de zaak nogmaals op te lossen.

Sinds 2005 kan moord niet meer verjaren. Dat betekent niet dat alle zaken die vóór dat jaartal hebben plaatsgevonden, automatisch verjaard zijn. Zo kan bijvoorbeeld de verjaringstermijn "gepauzeerd" worden als justitie een onderzoek start.

Limburgse politie doet onderzoek naar in 1975 verdwenen meisje
41
Limburgse politie doet onderzoek naar in 1975 verdwenen meisje