Agenten hebben vorig jaar opnieuw minder geweld toegepast. Het aantal geweldsaanwendingen is gedaald naar 10.929, meldt de politie donderdag. In 2017 moesten agenten 11.853 keer geweld toepassen.

De cijfers dalen al sinds 2014. De tien regionale eenheden en de Landelijke Eenheid waren zelf verantwoordelijk voor de registratie van geweldsaanwendingen.

Vooral de politie Amsterdam meldt dat agenten vorig jaar minder gebruik hebben gemaakt van het geweldsmonopolie. Deze eenheid heeft 2.172 keer geweld toegepast. In 2017 was dat nog 2.642 keer.

Alleen de eenheden Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Oost-Nederland hebben vaker geweld toegepast. Het gaat om een lichte stijging van tientallen gevallen.

Politiegeweld 2018 ten opzichte van 2017

 • Amsterdam: 2.642 naar 2.172
 • Rotterdam: 1.191 naar 1.270
 • Den Haag: 1.557 naar 1.426
 • Midden-Nederland: 1.191 naar 1.185
 • Oost-Brabant: 1.054 naar 1.024
 • Zeeland-West-Brabant: 898 naar 957
 • Oost-Nederland: 875 naar 888
 • Noord-Holland: 823 naar 697
 • Noord-Nederland: 672 naar 635
 • Limburg: 620 naar 540
 • Landelijke Eenheid: 147 naar 137
 • Totaal: 11.851 naar 10.929

Agenten mogen niet altijd geweld toepassen

Politiegeweld is alleen toegestaan als andere, minder ingrijpende opties niet het gewenste effect hebben. Een agent moet in staat zijn achteraf verantwoording af te leggen over het gebruik van bijvoorbeeld een wapenstok of fysiek geweld.

"Politiemensen gebruiken geweld zo beperkt mogelijk en werken bij voorkeur de-escalerend", benadrukt de Rotterdamse politiechef Frank Paauw. "Deze cijfers zeggen wat mij betreft dus vooral iets over het vakmanschap van agenten."

Paauw, die in mei politiechef van de Amsterdamse eenheid wordt, zegt verder dat het "absolute noodzaak is om goed te kunnen duiden hoe vaak, waarom en op welke wijze de politie geweld toepast".

Sinds januari 2019 wordt de geweldsinzet van agenten landelijk geregistreerd. Met deze stap wordt het mogelijk om cijfers van de verschillende eenheden met elkaar te vergelijken en een landelijk beeld te schetsen.