Het aantal klachten over vluchten van en naar Maastricht Aachen Airport (MAA) is vorig jaar fors toegenomen. Ook het aantal klagers steeg met 280 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

De klachten gingen vooral over laagvliegen, geluidhinder en uitstoot, blijkt uit de jaarcijfers 2018 van Klachtenbureau Luchtverkeer in Limburg.

Het aantal klachten over MAA bedroeg ruim 39.000. In 2017 waren het er nog ruim tienduizend. In vergelijking met 2016 vertienvoudigde het aantal klachten (van 3.800 naar ruim 39.000).

Het aantal klagers verdubbelde van bijna 600 in 2017 naar 1.135 vorig jaar. De meeste klachten komen uit de gemeenten Meerssen, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Beek.

Limburg hanteert overigens een ander telsysteem dan Schiphol, aldus een woordvoerder van het klachtenbureau. Wie in Limburg elke maand één keer klaagt, telt voor één klager, en niet zoals bij Schiphol voor twaalf.

MAA kende vorig jaar een groei van het aantal vluchten.