Voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller pleit in een interview met Trouw donderdag voor een landelijk onderwijspact voor de lange termijn. Volgens hem is de rek uit het huidige systeem.

Het landelijke onderwijspact is bedoeld voor de komende tien tot vijftien jaar. Het zal een plan worden waar leerlingen, ouders, leraren en medewerkers van scholen over moeten kunnen meepraten.

Ook wil Rosenmöller dat de politiek zich met het plan bemoeit. "Het is voor scholen lastig dat de politiek denkt met een horizon van vier jaar, terwijl het onderwijs denkt met een horizon van vijftien jaar. Wij hebben behoefte aan continuïteit en aan duidelijkheid over de financiering."

Over het lerarentekort - volgens de laatste ramingen van het ministerie van Onderwijs is er in 2027 een tekort van ruim elfduizend leraren - zegt Rosenmöller dat de werkdruk het grootste probleem is. "Dat vraagt een overheidsinvestering van een paar honderd miljoen euro."

'Dalende geboortecijfers kunnen leiden tot hoge lasten voor scholen'

Ongeveer 40 procent van de middelbare scholen in Nederland heeft te maken met een dalend aantal leerlingen door dalende geboortecijfers. Dat kan leiden tot te hoge vaste lasten voor scholen, waardoor fusies en nieuwe samenwerkingen onvermijdelijk zijn.

Ook in dat probleem wil Rosenmöller investeren. "Dicht bij huis moet er onderwijs zijn van een hoog niveau. Dat kan betekenen dat de laatste school in een bepaalde regio extra geld moet krijgen."