Het gaat hierbij om leerlingen van zogeheten cluster 4-scholen, bedoeld voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of een psychische stoornis.

Deze meisjes hebben vaak een stoornis in het autistisch spectrum of ADHD. Onderzoeker Hanneke de Graaf denkt dat ze misschien naïever zijn dan meisjes uit het reguliere onderwijs en de bedoelingen van een ander moeilijker kunnen inschatten, zegt ze tegen de Volkskrant.

Meestal gaat het bij gedwongen seksuele handelingen om tongzoenen of aanraken tegen de wil, maar een kwart van de meisjes uit het speciaal onderwijs zegt ook weleens onvrijwillige orale of manuele seks te hebben gehad.

13 procent werd bij de eerste keer geslachtsgemeenschap gedwongen. Bij jongens ligt dat percentage op 2 procent. Het totale aantal jongens op cluster 4-scholen dat te maken heeft gehad met gedwongen seksuele handelingen ligt op 3 procent.

Meisjes op speciaal onderwijs hebben meer seksuele ervaringen

Relatief veel meisjes op het speciaal onderwijs hebben seksuele ervaringen. Dat aantal ligt met 35 procent bijna twee keer hoger ten opzichte van meisjes in het regulier onderwijs. Op het gebied van romantische relaties zijn er geen verschillen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van hen weleens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf deelt, terwijl dat op reguliere scholen voor 6 procent van de meisjes geldt. "Voor deze kwetsbaarheid is extra aandacht nodig", stellen de onderzoekers.

Aan het onderzoek hebben 1.113 jongeren meegewerkt, waarvan er 807 op het speciaal onderwijs zaten. Zij hebben een online vragenlijst ingevuld, meestal onder begeleiding van docenten, en indien nodig ook mondeling vragen beantwoord.