Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank Oost-Brabant een onvoorwaardelijke geldboete van 25.000 euro geëist tegen de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE). Volgens justitie werden dusdanige fouten gemaakt dat het aan de instelling te wijten is dat in 2013 een 29-jarige cliënt overleed.

Volgens het OM is de instelling nalatig geweest en heeft "in strijd gehandeld met de zorgvuldigheidseisen en niet de voorwaarden voor verantwoorde zorg voorzien".

De patiënt kreeg antipsychotica waarvoor ze overgevoelig was. Daardoor kreeg ze een hartspierontsteking en overleed ze. "Het was een zeldzame, maar bekende bijwerking, die niet werd onderkend door de GGzE", zei de aanklager.

'Signalen te hoge werkdruk niet goed opgepikt'

De zorg voor de vrouw werd overgelaten aan een arts in opleiding, omdat de psychiater vakantie had. Door personeelsgebrek was er geen andere direct leidinggevende. De organisatie pikte signalen van een te hoge werkdruk niet goed op, stelt het OM.

Er zou bovendien te weinig en onduidelijk zijn gecommuniceerd en niet gewerkt zijn volgens de richtlijnen, mede door de hoge werkdruk.

Bestuursvoorzitter Joep Verbugt van GGzE erkende wel dat er fouten zijn gemaakt, maar van "medisch onzorgvuldig" handelen, was volgens hem geen sprake. Het overlijden van de vrouw was wel aanleiding om het personeel bij te scholen over het betreffende medicijn clozapine.

De zaak is in 2015 al voor de tuchtrechter geweest. Die gaf de behandelaars een waarschuwing.

De rechtbank doet uitspraak op 24 april.