Hogescholen werken dit jaar niet verder mee met de uitvoering van de zogenoemde Nationale Studenten Enquête (NSE), zo meldt de Vereniging Hogescholen. Volgens de koepelorganisatie is de enquête niet betrouwbaar.

Studiekeuze123 is de organisatie achter de enquête. De Vereniging Hogescholen zegt de afgelopen maanden veel klachten te hebben ontvangen, zowel van studenten als vanuit hogescholen.

De klachten gingen over moeilijkheden met het invullen van de vragenlijsten. "Hierdoor wijkt de respons bij verschillende studierichtingen sterk af ten opzichte van voorgaande jaren", aldus de vereniging. Zo zouden bijvoorbeeld namen van studierichtingen niet juist zijn weergegeven.

Ook heeft de nieuwe privacywetgeving (AVG) gevolgen voor resultaten. Door die regels mochten al bekende studentgegevens niet langer vooraf ingevuld worden door de hogescholen. Ook waren er problemen tijdens het invullen van de lijst op tablet of telefoon.

Volgens Studiekeuze 123 zijn er inderdaad tekortkomingen gevonden in een tussentijds uitgevoerd onderzoek. "Dit is vervelend, maar levert geen foute resultaten op. De ingevulde studentgegevens kunnen nog aan de juiste studierichtingen gekoppeld worden."

Er is eerder al met de deelnemende partijen besloten om, na afronding van de NSE, een vervolgonderzoek uit te laten voeren naar de resultaten. Volgens de organisatie achter de enquête worden de resultaten van de NSE alleen gepubliceerd als deze betrouwbaar zijn.

Ruim 270.000 studenten geven mening

De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin alle ingeschreven studenten in het hoger onderwijs hun mening mogen geven over het onderwijs. De informatie dient als hulp bij studiekeuze en als beleidsinformatie voor bestuurders en andere onderwijsmedewerkers.

Studiekeuze123 stelt dat voor de enquête jaarlijks ruim 270.000 studenten hun oordeel geven over hun opleiding en instelling.