Het Openbaar Ministerie (OM) seponeert het strafrechtelijk onderzoek naar subsidie- en declaratiefraude door de abortusklinieken CASA en medisch diagnostisch centrum STAR. Reden hiervoor is dat er regels verkeerd zijn geïnterpreteerd.

Het strafrechtelijk onderzoek werd in november 2017 gestart, nadat misstanden aan het licht kwamen na het faillissement van CASA, destijds de grootste keten van abortusklinieken van Nederland.

CASA en zusterstichting STAR hebben naar schatting circa 1,8 miljoen euro extra gedeclareerd in de periode van 2010 tot 2016. Dit is het gevolg van onduidelijkheden over het bekostigingssysteem in de abortuszorg, blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.

De verwarring is in 2011 ontstaan na een overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid met de stichting Samenwerkende Abortusklinieken en CASA. Er zijn toen meerdere afspraken gemaakt.

Deze afspraken kunnen ook in het voordeel van de verdachten worden uitgelegd, verklaart het OM. Reden voor de seponering is dat de verdachten de regels anders hadden geïnterpreteerd en daardoor niet de indruk hadden dat ze onjuist handelden.

Het OM neemt het de verdachten kwalijk dat ze niet zorgvuldiger hebben gehandeld, maar vindt dit niet genoeg reden om verder te gaan met strafrechtelijke vervolging. Dat is een "te zwaar middel" voor dit randgeval, klinkt de uitleg.