Kwetsbare kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben van de verschillende zorginstanties, meldt kinderombudsman Margrite Kalverboer dinsdag. Ze zegt vele signalen te ontvangen dat problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs "steeds groter worden".

Volgens Kalverboer hebben kwetsbare kinderen en hun ouders vaak te maken met een stapeling van problemen en lopen ze daarom bij verschillende organisaties. Deze organisaties werken echter, ondanks hun inzet, langs elkaar. Dit schrijft ze in een brief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

"Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is", aldus de kinderombudsman.

Volgens Kalverboer wacht een groeiend aantal kinderen nog op specialistische zorg, "zelfs als de situatie kritiek is". Hierbij noemt ze ook dat het aantal kinderen dat mishandeld wordt de laatste jaren niet significant afneemt.

'Doel van Jeugdwet niet bereikt'

Vier jaar geleden is de zogeheten Jeugdwet ingegaan, waarop onder meer geregeld is dat de zorg van jongeren bij gemeentes is ondergebracht. Dit zou "versnippering" tegen moeten gaan.

Volgens Kalverboer is dit doel echter niet bereikt. "Een transitie als deze kost tijd en moeite, maar vier jaar na dato zien we nog steeds geen verbetering in de hulp aan jeugd. De problemen zijn door gebrek aan samenhang nog lang niet opgelost."

De kinderombudsman zegt dat er een overkoepelende visie moet komen. Op korte termijn wil ze hierover in gesprek met De Jonge.