Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool aan de Mackaystraat in Den Haag is eind februari afgezet onder druk van de Onderwijsinspectie.

Dit meldt Omroep West maandag op basis van verschillende stukken die zij in het bezit hebben en gesprekken met anonieme bronnen. Het bestuur zou samen met een van de oprichters zijn afgetreden.

Volgens Omroep West zou een van de oprichters zich schuldig hebben gemaakt aan fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie. Ook zou de man geen officiële bestuursfunctie hebben gehad.

De gemeente laat aan NU.nl weten dat ze niet de juiste middelen heeft om bij dit soort zaken in te grijpen: "Binnen de onderwijsinstelling ziet de Raad van Toezicht toe op het beleid en het beheer van het bestuur, of de wetten en regels nageleefd worden en de integriteit van de bestuurder. Zij zijn daarbij ook verantwoordelijk voor het aannemen en ontslaan van bestuurders."

Volgens de woordvoerder heeft de lokale overheid geen invloed op de selectie van bestuurders en toezichthouders, omdat de Algemene Hindoe Basisschool een school is voor bijzonder onderwijs.

"Uiteraard volgen we de ontwikkelingen en kan er altijd een beroep worden gedaan op de gemeente voor hulp. Maar het ontbreekt zowel de lokale overheid als de Rijksoverheid aan middelen om in te kunnen grijpen als het misgaat of dreigt te gaan op scholen", aldus de woordvoerder.

Twee weken geleden is er een nieuwe interim-bestuurder begonnen. Ouders van de leerlingen zijn vorige week maandag op de hoogte gebracht tijdens een ouderavond.

Naar verwachting komt het rapport van de Onderwijsinspectie in juni.