Negen patiënten van het Amsterdamse ziekenhuis VUmc hebben begin maart door een vergissing bij de bereiding van medicatie een verkeerd medicijn toegediend gekregen. Een persoon is mogelijk hierdoor overleden.

"We sluiten niet uit dat het verkeerde medicijn heeft bijgedragen aan het overlijden van de patiënt", meldt het Amsterdam UMC vrijdag.

De acht andere patiënten zouden geen blijvende problemen hebben overgehouden aan de verkeerde medicijnen.

"Het is een vreselijk nare situatie voor alle betrokkenen. Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de nabestaanden van de overleden patiënt", zegt Piet ter Wee, directeur medische zaken Amsterdam UMC, locatie VUmc.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is direct ingelicht. Ook heeft het ziekenhuis zelf een onderzoek ingesteld. "Afhankelijk van de resultaten hiervan zullen we maatregelen treffen", aldus het UMC.