De fracties binnen de Amsterdamse gemeenteraad zijn verdeeld over de maatregelen die de gemeente met betrekking tot het omstreden Cornelius Haga Lyceum moet nemen. Een deel van de partijen vindt dat de islamitische school gesloten moet worden.

Vorige week heeft burgemeester Femke Halsema het bestuur van de middelbare school verzocht per direct op te stappen. Ze had van de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) signalen gekregen waaruit bleek dat een bestuurder van de school en diens broer banden zouden hebben met de terroristische groepering het Kaukasus Emiraat.

Wegens de waarschuwing van de NCTV heeft de Inspectie van het Onderwijs besloten dat er aanvullend onderzoek naar de school moet komen. Er was al een conceptrapport opgesteld, dat eind vorig jaar was gedeeld met het bestuur van de school. Naar verwachting komt de inspectie in juni met het aanvullende rapport.

Een deel van de partijen in de Amsterdamse gemeenteraad, GroenLinks, D66 en PvdA, is het eens met de burgemeester dat het schoolbestuur moet opstappen en dat de school open moet blijven. "Er is maar één kant die je kunt kiezen en dat is die van de leerlingen. Zij hebben het recht op goed, veilig onderwijs en beschermd te worden tegen mensen die niet het beste met hen voorhebben", meldde fractievoorzitter Femke Roosma van GroenLinks.

Vier partijen willen sluiting van de school

VVD, FVD, CDA en SP zijn het ook met Halsema eens dat het schoolbestuur moet opstappen, maar vinden dat niet ver genoeg gaan. De partijen zijn van mening dat de school de deuren moet sluiten. "Het opstappen van het bestuur betekent niet dat deze personen geen invloed meer kunnen hebben op het onderwijs en de school", vindt VVD-raadslid Marianne Poot.

Woensdagmiddag werd de huidige situatie rond het Cornelius Haga Lyceum besproken in een spoeddebat tijdens de gemeenteraadsvergadering. Alle Amsterdamse partijen wilden van de burgemeester een toelichting op een brief die zij 7 maart naar de raad had gestuurd.

Halsema: 'Sluiting school gaat buiten onze bevoegdheid'

De burgemeester benadrukte tijdens het spoeddebat dat de maatregelen "niet gericht zijn tegen het islamitisch onderwijs" en dat het college niet pleit voor sluiting van de school, omdat de gemeente hier ook niet toe bevoegd is.

"De sluiting van de school gaat buiten onze bevoegdheid. Wij willen daarom schoon schip maken, dat het bestuur weggaat, de inspectie toegang krijgt en het onderwijs goed en kwalitatief controleerbaar is."

Koepel: 'Bestuur moet niet per direct opstappen'

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) is niet van mening dat het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum direct moet opstappen, schrijft de organisatie in een brief aan haar leden. "Tijdelijk terugtreden of constructieve gesprekken aangaan met als doel het redden van de school zijn ook mogelijke opties."

Dinsdag werd een gezamenlijk persbericht ondertekend door zeven islamitische organisaties, waaronder de ISBO. Zij riepen het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum op om hun verantwoordelijkheid te nemen, "zodat het Cornelius Haga kan blijven voortbestaan. Ook hopen de organisaties dat de school "met de opgedane kennis en ervaring en de betrokkenheid van de lokale moslimgemeenschap" verder ontwikkeld kan worden.