Nederland heeft zijn wetgeving over de rechten en bescherming van slachtoffers van misdaden niet op orde. De Europese Commissie (EC) geeft Nederland nog twee maanden om Europese regels om te zetten in nationale wetgeving.

Dat had eind 2015 al gebeurd moeten zijn.

De EC heeft ook twaalf andere EU-landen gewaarschuwd, omdat die lidstaten Europese regels niet of onvolledig hebben omgezet in nationale wetgeving.

Als de lidstaten niet binnen twee maanden maatregelen treffen, kan de commissie de zaak voorleggen aan het Europees Hof van Justitie.

De richtlijn schrijft voor dat slachtoffers van alle strafbare feiten recht hebben op informatie over en deelname aan het strafproces. Daarbij moeten ze ondersteuning en bescherming krijgen die is afgestemd op hun behoeften.

België, Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg Oostenrijk en Slowakije hebben hun wetgeving ook nog onvoldoende aangepast.