Staatsbosbeheer heeft tot nu toe 1.354 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. In totaal moeten er ruim achttienhonderd herten uit het Europese vogelreservaat verdwijnen, omdat het aantal grote grazers in het gebied veel te groot was geworden.

De dienst stopt met afschieten op 1 april, als het broedseizoen begint.

Van de afgeschoten herten zijn er 893 verkocht aan de poelier. Het Oostvaardersplassen-vlees is erg in trek. Een deel van de gedode dieren is naar het destructiebedrijf gebracht en er blijven ook kadavers in het gebied liggen, als prooi voor aaseters.

Er moeten ook 160 konikpaarden verdwijnen uit de Oostvaardersplassen. Woensdag stonden er 185 paarden in de speciaal aangelegde vangweide, die nu is afgesloten volgens Staatsbosbeheer.

De paarden worden voordat ze op transport gaan in groepjes gekeurd door een dierenarts, geregistreerd en gechipt. Zwangere merries, jonge veulens en zieke dieren gaan niet op transport. In de vangweide is water en voer voor de dieren.

De paarden verhuizen naar andere natuurgebieden, maar waar ze precies naartoe gaan is nog niet bekend. De heckrunderen in het gebied blijven ongemoeid.

Grote grazers 'goed door winter gekomen'

Volgens Staatsbosbeheer zijn alle grazers in de Oostvaardersplassen "goed door de winter gekomen". Eén koe is wegens kortademigheid afgeschoten en één konikpaard is een natuurlijke dood gestorven.

Staatsbosbeheer is begonnen met de herinrichting van de Oostvaardersplassen, die deel gaan uitmaken van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land. In het zicht van de snelweg A6 zijn ongeveer 180.000 bessenstruiken en vruchtbomen geplant.