Het aantal plofkraken is in 2018 met ruim 35 procent gedaald ten opzichte van 2017, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Naast de 42 plofkraken waren er vorig jaar twee ramkraken.

Daarnaast werd in 2018 een keer geprobeerd om een pinautomaat met gereedschap te openen.

"Ondanks de daling houden banken grote zorgen over het geweld dat gepaard gaat met een plofkraak. Daarom blijven banken maatregelen nemen om te voorkomen dat plofkraken plaatsvinden en wordt de nauwe samenwerking met de politie en OM voortgezet om de pakkans te vergroten", aldus de NVB.

Banken hebben de afgelopen jaren zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om de veiligheid van omwonenden te vergroten. Zo zijn op veel plekken pinautomaten uit het straatbeeld verdwenen.

Aantal plofkraken lager dan in 2014

Het aantal plofkraken is flink gedaald sinds 2012 en 2013, toen er respectievelijk nog 127 en 129 plofkraken werden gepleegd. De grootste daling vond een jaar later plaats toen er 44 incidenten plaatsvonden.

In de jaren 2015 en 2016 steeg het aantal plofkraken weer licht tot 56 en 79, maar in 2017 nam het aantal weer af tot 65.

Het aantal ramkraken is de afgelopen jaren, met uitzondering van 2015, relatief gelijk gebleven. Zo waren er in 2012 bijvoorbeeld vier ramkraken en in 2016 drie.