Advocaat Geert-Jan Knoops heeft woensdag bepleit dat het overgrote deel van de leden van de Hells Angels "normale" burgers met een vaste baan zijn. Volgens hem zouden hun rechten worden geschonden als de gehele club wordt verboden, zoals justitie wil.

Knoops reageerde met zijn pleidooi op het eerder gehouden betoog van het Openbaar Ministerie (OM) dat het voortbestaan van zowel de Hells Angels in Nederland als de buitenlandse corporatie een gevaar zou vormen voor de openbare orde.

Een ontwrichtende werking van de vereniging op de maatschappij moet worden aangetoond, wil de rechtbank overgaan tot een civiel verbod.

Volgens het OM zijn hier vele voorbeelden van, maar Knoops betwist dat. De advocaat onderschreef dat justitie woensdag voorbeelden van strafbare feiten presenteerde, maar dat niet kon worden onderbouwd dat dit door "een vermeende centrale organisatie" - de Hells Angels - aangestuurde handelingen waren.

Dat is van belang omdat het OM, om het verbod te kunnen rechtvaardigen, moet aantonen dat de gedragingen van leden van de Angels de gehele motorclub aan te rekenen zijn. Justitie bepleit dat bij de vereniging "een subcultuur van wetteloosheid" wordt gepredikt en dat geweld zou worden "aangemoedigd en goedgekeurd".

Wereldwijd verbod volgens verdediging niet uit te leggen

Knoops noemt de voorbeelden van strafbare feiten die het OM in de afgelopen tien heeft verzameld jaar marginaal. "En hier wordt een reputatie van geweld aan ontleend?", vroeg Knoops zich hardop af. "Los van het feit of er wel een relatie is met de veroordeling en de Hells Angels als vermeende vereniging."

Knoops bepleit namelijk dat er sprake is van chapters als autonome eenheden. "Een wereldwijd verbod van de Hells Angels dat invloed zou hebben op duizenden burgers is daarom niet uit te leggen."

Verbod van Hells Angels werd eerder afgewezen

Knoops wees ook op de uitspraak van de Hoge Raad uit 2009, die toen het verzoek van het OM om de Angels te verbieden afwees, en vroeg zich af welke nieuwe feiten woensdag door justitie zijn gepresenteerd die een verbod nu wel rechtvaardigen.

Het mogelijke verbod richt zich op de Hells Angels MC als rechtspersoon, met Hells Angels Holland als onderdeel daarvan en als overkoepelende organisatie van alle Nederlandse chapters.

De advocaten van de corporatie komen later op woensdag nog aan het woord.

Het OM denkt een sterke zaak te hebben, omdat de rechtbank eerder civiele verboden oplegde aan de motorclubs Satudarah en Bandidos, al werd in hoger beroep bepaald dat chapters van Bandidos nog wel mogen blijven bestaan.

De uitspraak in deze zaak wordt 29 mei verwacht.