Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank betoogd dat uitingen van geweld voor leden van de Hells Angels normaal en onvermijdelijk zijn. Reden volgens justitie om de club in Nederland definitief te laten verbieden.

Bij de rechtbank in Utrecht wordt het mogelijke civiele verbod van motorclub Hells Angels behandeld. Noodzakelijk volgens het OM, omdat binnen de vereniging "een subcultuur van wetteloosheid" wordt gepredikt.

Het civiele verbod moet volgens het OM zowel gelden voor de club in Nederland, als voor de buitenlandse corporatie, zodat buitenlandse leden zich ook niet in Nederland mogen vertonen.

"Een Hells Angel laat zich nooit vertellen wat hij moet doen of juist nalaten", aldus de officier van justitie. "Om dat af te dwingen, is geweld een geëigend middel en zijn de gevolgen voor onschuldige omstanders van ondergeschikt belang aan de club."

De officier verwees onder meer naar een massale vechtpartij tussen de Hells Angels en leden van de rivaliserende motorclub Mongols in Rotterdam van april 2016. Dit gebeurde onder het oog van gasten in een Van der Valk-hotel in Rotterdam.

Vermeend gevaar openbare orde belangrijk voor afdwingen verbod

Dit is een belangrijk argument voor het OM. Om een civiel verbod af te dwingen, is het noodzakelijk om duidelijk te maken dat het voortbestaan van de Hells Angels een gevaar vormt voor de openbare orde.

Geweld wordt volgens justitie "aangemoedigd en goedgekeurd". Zo kunnen er zogenoemde badges en pins worden verdiend door leden die geweld hebben gebruikt. Bijvoorbeeld een pin van een hamer die de Angels "tot hun clubwapen hebben verheven".

De betreffende pin die leden van de Angels dragen (Foto: ANP)

Buitenlandse corporatie Hells Angels volgens OM leidend

Het OM benadrukte woensdag meerdere keren dat de Hells Angels Motorcycle Corporation vanuit het buitenland alle individuele afdelingen, dus ook die in Nederland, aanstuurt.

"Hells Angels Holland is dus geen zelfstandige identiteit, maar staat onder de beschikkingmacht van de buitenlandse corporatie", legde de officier van justitie uit.

Dit is van belang, omdat er voor een civiel verbod duidelijk moet worden gemaakt dat er sprake is van één vereniging en niet van individuele afdelingen. Gedragingen van leden van de Hells Angels worden volgens het OM van bovenaf aangestuurd. Dit valt de club aan te rekenen, aldus justitie.

"De boodschap aan de eigen leden is: geweld en bedreigingen keuren we goed", aldus de officier. "Uitingen van geweld die zijn toe te reken aan de club. Een cultuur die niet geaccepteerd kan worden. Daarom moet er een definitief einde komen aan de Hells Angels."

Eerder werden er civiele verboden opgelegd aan motorclubs Satudarah en Bandidos, al werd in hoger beroep bepaald dat chapters van Bandidos nog wel mogen blijven bestaan. Een eerdere poging in 2006 om de Angels te verbieden mislukte.

Verdediging woensdagmiddag aan het woord

Woensdagmiddag komt de verdediging aan het woord. Die zal bepleiten dat gedragingen van individuele leden de club niet kunnen worden aangerekend en dat er daarnaast sprake is van chapters die los van elkaar functioneren.