Burgers zijn over het algemeen positiever over de politie gestemd dan politiemensen zelf, blijkt dinsdag uit een reputatieonderzoek dat is uitgevoerd binnen de politie.

Onder medewerkers scoort de politie het slechtst op het gebied van werkgeverschap en leiderschap. Volgens het rapport (pdf) liggen deze scores zelfs "diep in de gevarenzone".

Ook de reputatie van de politie is in de ogen van haar medewerkers gedaald, van 'hoog-gemiddeld' in 2015 naar 'zwak' in 2018. Zij vinden dat het reputatieprobleem van de politie vooral bij de organisatie en leidinggevenden ligt.

Onder burgers is die reputatie juist gestegen. Zij zeggen met name bij noodsituaties een groot vertrouwen in de politie te hebben. Wel zijn burgers kritisch als het om de zichtbaarheid van agenten op straat gaat.

Politie moet zichtbaarder zijn in de buurt

Zowel politiemedewerkers als burgers vinden dat de hulp bij het doen van een aangifte of melding onvoldoende is. Ook vinden zij beiden dat de politie zichtbaarder moet zijn in de buurt en meer moet bijdragen aan een veiligere samenleving.

Desondanks zijn politiemensen nog steeds zeer trouw aan hun werkgever. Op dit vlak scoort de politie 'bijzonder hoog'.

Korpschef Erik Akerboom laat op de website van de politie weten blij te zijn met het stijgende vertrouwen van de samenleving in de politie. Hij stelt dat hij het vertrouwen van de politiemensen wil verbeteren.

Cao-onderhandelingen hadden mogelijk invloed op resultaten

De resultaten onder medewerkers zijn mogelijk beïnvloed door de cao-onderhandelingen van vorig jaar. "Toch zijn ze heel goed bruikbaar", stelt de politie. Maandenlang voerden de vier politiebonden acties voor een nieuwe cao. Eind oktober gingen zij akkoord met een nieuwe cao.

In totaal hebben 6.939 mensen deelgenomen aan het onderzoek, onder wie 2.571 burgers en 4.368 politiemedewerkers.