Het verwijderen van asbest is veel minder risicovol dan tot nu toe werd gedacht. Ook wonen en werken in een pand met asbest blijkt minder schadelijk dan eerder werd aangenomen, blijkt dinsdag uit onderzoek van onder meer TNO, de Radboud Universiteit en trainings- en onderzoeksinstituut Crisislab.

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes, is ook gebleken dat getroffen beschermingsmaatregelen vaak niet noodzakelijk zijn en de risico's verwaarloosbaar klein zijn.

Tot nu toe werd er altijd van uitgegaan dat asbestdeeltjes kankerverwekkend zijn. "Maar de wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico", vindt Aedes.

De koepelorganisatie vindt dat de huidige praktijk is doorgeslagen. Als de regels voor asbestsanering worden aangepast, kan dat de corporaties tientallen miljoenen euro's schelen.

De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag naar buiten gebracht. Woensdag praat de Tweede Kamer over het asbestbeleid.