Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag werkstraffen van respectievelijk 240 en 180 uur geëist tegen de directeur en medewerker van het bedrijf Happy Days waar in 2015 een kind van vier een fatale val van een springkussen maakte. Hen wordt dood door schuld verweten.

Tegen een pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang Smallsteps in Grootebroek waar de overleden jongen Maurycy Biernacki op zat, werd 100 uur werkstraf geëist. Het OM constateerde dat Petra K. (32) niet heeft voldaan aan haar zorgplicht, maar dat er geen sprake was van bewuste schuld.

Tegen het bedrijf is een boete van 20.000 euro geëist.

Het fatale ongeluk gebeurde op 31 december 2015 in indoorspeeltuin Happy Days in Grootebroek. De jongen was daar onder begeleiding van K. met een aantal groepsgenoten in de leeftijd van vier tot zes jaar.

Het opblaasbare speeltoestel werd door Happy Days gebruikt als onderdeel van een meerkamp, maar door de schuine helling ook als glijbaan. Hier was het springkussen echter niet voor bedoeld.

Biernacki was op de rand van het toestel geklommen en maakte een val van zo'n 3 meter. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht en liep ernstig hersenletsel op. Hij overleed op 9 januari 2016.

Directeur zou in 2013 zijn gewaarschuwd voor problemen veiligheid

Volgens de officier van justitie heeft een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), directeur Lieuwe de J. (52) gewaarschuwd na een bezoek aan het bedrijf in 2013.

De inspecteur constateerde dat certificaten en handleidingen voor de toestellen ontbraken, net als logboeken waarin eventuele calamiteiten moesten worden opgeschreven. De veiligheid van het toestel waarmee het ongeluk gebeurde, was niet op orde.

Ook hier werd De J. op gewezen en er werd een folder achtergelaten met wat er van hem als beheerder werd verwacht. De J. zegt alleen maar te horen hebben gekregen dat de benodigde papieren ontbraken. Hij wachtte echter een jaar om de certificaten aan te vragen en op te sturen.

Alles bij elkaar samengevat als "kwalijk en schandalig handelen", concludeerde de officier.

Toegezegde controle volgens OM nooit uitgevoerd

De J. zei een veiligheidsinspectie toe aan de inspecteur, maar deze voerde hij volgens het OM nooit uit. De folder zegt hij nooit te hebben ingekeken.

De handleiding van het speeltoestel waarmee het fatale ongeluk gebeurde, heeft hij na ontvangst eveneens nooit gelezen. Daarin stond dat het uitdrukkelijk verboden was om van het toestel te glijden.

Ook mocht er volgens de voorschriften niet op de rand worden geklommen en moest een medewerker continu toezicht houden. De minimumleeftijd voor gebruik was acht jaar.

Medeverdachte kende inhoud handleiding toestel niet

Ook medeverdachte Jeroen S. (29) kende de inhoud van de handleiding niet. Medewerkers van Happy Days spraken van S. als leidinggevende, maar op zitting zei hij dit echter niet te zijn. Hij noemde zichzelf een aanspreekpunt. Volgens de officier was S. gezien zijn taken wel een leidinggevende.

Zo was S. degene die Patrick B. had aangenomen. Die laatste was op 31 december 2015 ingedeeld als medewerker bij de speeltoestellen. De 24-jarige man heeft verklaard echter nooit te zijn geïnstrueerd over het desbetreffende springkussen. Ook wist hij niet dat hij als toezichthouder moest fungeren.

Hij beschikte ook niet over de juiste kwalificaties en had dus nooit als toezichthouder mogen worden aangesteld concludeerde een deskundige. De man was ten tijde van het ongeluk slechts twee maanden werkzaam bij Happy Days.

Medewerkster bso had jongen niet op rand toestel zien klimmen

Ook Petra K. hield als medewerker van de bso toezicht. Dat Biernacki op de rand van het toestel was geklommen, had ze niet gezien.

Volgens de officier had de vrouw de situatie in de indoorspeeltuin beter moeten inschatten en had ze zich moeten vergewissen van de mogelijke risico's.

NVWA heeft aansprakelijkheid dood jongen erkend

De NVWA gaf begin dit jaar toe te hebben gefaald in het toezicht. De toezichthouder erkent aansprakelijkheid voor de dood van het kind en zal een nog te bepalen bedrag moeten betalen aan de ouders.

De officier stelde vast dat de NVWA nalatig is geweest, maar is er geen causaal verband met de dood van de jongen en worden ze daarom niet strafrechtelijk vervolgd. Bso Smallsteps is een strafbeschikking overeengekomen met het OM en heeft een boete betaald aan de ouders.

Dinsdag komt de verdediging aan het woord. Het is onduidelijk wanneer er uitspraak wordt gedaan.