Nederlanders moeten volgens SIRE (Stichting Ideële Reclame) wat aardiger voor elkaar worden. Daarom begint de stichting maandag de campagne #DOESLIEF om mensen ertoe te bewegen beter met elkaar om te gaan.

"Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het Nederlandse, tolerante imago dat we graag uitdragen en wat we dagelijks ervaren in de omgang met elkaar", zegt campagneleider Edwin Beijer. SIRE wil Nederland met de campagne "een beetje mooier en liever maken".

Uit onderzoek waarop SIRE zich baseert, blijkt dat mensen zich vooral vervelend gedragen in het verkeer, op sociale media en in het openbaar vervoer.

Dan gaat het om bumperkleven, voordringen, burenruzies, geluidsoverlast en hatelijke berichten. Een grote meerderheid (87 procent) vindt dat Nederlanders aardiger kunnen zijn voor andere mensen. Slechts 15 procent van de Nederlanders vindt dat we aardig met elkaar omgaan.

Slechts kwart van Nederlanders vindt zichzelf hufterig

Nog geen kwart (23 procent) van mensen die zich onhebbelijk gedragen, wordt daarop aangesproken. Bijna twee derde (64 procent) durft anderen niet op onaardig gedrag aan te spreken, uit angst voor een agressieve reactie.

De campagne is op de meest uiteenlopende media te zien. Donderdag zal SIRE tijdens een DOESLIEF-dag reageren op onaardig gedrag op sociale media. De stichting roept Nederlanders op om op vervelend gedrag te reageren met de hashtag #DOESLIEF.