FNV zegt geschokt te zijn over het aantal meldingen over onveilige werksituaties dat de vakbond van medewerkers in asielzoekerscentra heeft ontvangen. De bond kreeg in twee weken tijd zestig meldingen vanuit diverse opvanglocaties.

Het grootste deel van de meldingen ging over dagelijkse geweldsincidenten. Het ging daarbij niet alleen om geweld tussen bewoners, maar ook om geweld jegens het personeel.

Het gaat onder meer om situaties met verbale en fysieke agressie, doodsbedreigingen, (seksuele) intimidatie, zelfmoordpogingen, drugsoverlast en het dreigen met vuurwapens, messen en andere scherpe voorwerpen.

Het personeel klaagde ook over de onveilige gebouwen en onvoldoende beveiliging.

FNV wil dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) direct ingrijpt om de werksituatie op alle locaties veiliger te maken. Dit komt volgens de vakbond neer op meer medewerkers, extra beveiliging met meer bevoegdheden en een onderzoek naar de veiligheid van de gebouwen.

Medewerkers maken zich zorgen over eigen veiligheid

FNV opende begin februari een digitaal meldpunt voor medewerkers van asielzoekerscentra. De vakbond deed dit omdat medewerkers van het COA zich tijdens het werk zorgen maken over de eigen veiligheid.

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA onderschrijft het probleem. "De relatief kleine groep die er nu voor zorgt dat mijn mensen en de andere asielzoekers zich onveilig voelen, hoort niet in de opvang thuis", aldus Schoenmaker.

Hij is van mening dat de inzet, expertise en bevoegdheden die nodig zijn om de situatie te verbeteren meer passen bij de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en overheden.

"Samen met deze partijen en de staatssecretaris zoeken we nu al enige tijd naar oplossingen en maatregelen die verder gaan dan nu. Die maatregelen mogen niet te lang op zich laten wachten, dat wijzen de signalen van medewerkers die mij bereiken wel uit", aldus Schoenmaker.