Het laatste verbod op het gebruik van grondwater, dat sinds de extreem droge zomer van vorig jaar gold, is dinsdag opgeheven. Het verbod gold nog in het gebied van het waterschap Rijn en IJssel in het oosten van het land.

Het waterschap heeft dinsdag, op de warmste dag die ooit in februari is gemeten, ook het verbod op het gebruik van water uit beken en rivieren opgeheven.

Dat is nu alleen nog verboden in het werkgebied van het Brabantse waterschap Aa en Maas.

Dat de sproeiverboden van het waterschap Rijn en IJssel zijn beëindigd, betekent volgens bestuurder Peter Schrijver niet dat de grondwaterstand overal is hersteld. "Met name in hoger gelegen gebieden staat het grondwater nog decimeters te laag, maar in de gebieden waar beregend moet worden, kan het voorlopig weer."

Als er in het voorjaar weinig regen valt, zullen de verboden heringevoerd worden.

Waterstand vulde waterbuffer niet aan in winter

Waterschappen hebben van de extreme droogte geleerd dat het nodig is om in de winter waterbuffers zoveel mogelijk aan te vullen. Waterschap Rijn en IJssel deelde afsluiters voor sloten uit aan boeren, zodat regenwater in de sloten bleef staan.

Stuwen hebben de hele winter in de zomerstand gestaan. Limburg vraagt boeren om later te starten met bemesten. "Het blijft nodig om zuinig te zijn met water", aldus Schrijver.