De algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stopt ermee. De in mei 2016 benoemde Petra Delsing ziet af van een tweede termijn als directeur.

In een formele verklaring, vrijdag verspreid, staat dat Delsing "als eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie van het CBR heeft besloten niet langer in aanmerking te willen komen voor een tweede termijn als algemeen directeur".

Onlangs scherpte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het toezicht op het CBR aan omdat de instantie kampt met onder meer oplopende vertragingen bij de verlenging en aanvraag van nieuwe rijbewijzen.

Of het vertrek van Delsing daarmee te maken heeft, kan een woordvoerder niet zeggen. Wel zegt ze dat de Raad van Toezicht benadrukt dat het "van moed getuigt dat Delsing deze beslissing heeft genomen".

CBR waarschuwt al langer voor oplopende wachttijd

Het CBR waarschuwt sinds midden vorig jaar voor lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen. In sommige gevallen loopt de wachttijd op tot wel zes maanden of langer.

De lange wachttijd komt door de combinatie van de gestegen marktvraag, beperkte medische capaciteit en een ingrijpende vernieuwing van de manier van werken en bijhorend ICT-systeem, aldus het CBR.

Delsing gaat zich tot het einde van het jaar bezighouden met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid in Nederland. Haar taken bij de divisie Rijgeschiktheid worden overgenomen door de huidige directeur Bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing. Die divisie gaat over de gezondheidsverklaringen die nodig zijn bij het vernieuwen van het rijbewijs.