De speciale 'weigerafdeling' van het Pieter Baan Centrum zal blijven bestaan. De proef met verdachten die weigeren mee te werken aan een onderzoek is volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) namelijk een succes gebleken.

De psychiatrische observatiekliniek begon de afdeling in april 2017, om op deze manier toch onderzoek te kunnen doen naar mensen die een tbs-onderzoek weigeren.

Onderzoekers waren door de proef vaker in staat om een stoornis bij iemand vast te stellen, wat weer nodig is om in een rechtszaak eventueel tbs op te kunnen leggen, laat minister Dekker aan de Tweede Kamer weten.

Unit 3

Op de afdeling kunnen verdachten intensiever worden geobserveerd. De gezamenlijke verblijfsplaats is aantrekkelijker gemaakt, er staat een spelcomputer en er zijn andere recreatie mogelijkheden. Ook is het dagprogramma uitgebreider en flexibeler in Unit 3, zoals de afdeling heet. Er kan bijvoorbeeld extra worden gelucht, meldt het evaluatierapport van het Pieter Baan Centrum.

Deze veranderingen zouden ervoor moeten zorgen dat de verdachte vaker buiten zijn cel verblijft waardoor zij beter kunnen worden geobserveerd. Volgens de bewindsman werpt dat zijn vruchten af.

Proef met twee groepen patiënten

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) evalueerde de proef, waarbij 47 weigeraars werden vergeleken met een net zo grote controlegroep van voor de pilot.

Bij 49 procent van de deelnemers in de proef kon een stoornis worden vastgesteld, tegenover 34 procent in de controlegroep. Van 23 procent kon worden gezegd hoe groot de kans op herhaling was, bij de controlegroep was dat 11 procent.

Dekker wil de lessen uit de proef breder toepassen binnen het centrum. Zo moet het ook op de reguliere afdelingen mogelijk worden mensen intensiever te observeren, hoewel dat nooit zo intensief zal worden als in Unit 3.