De grootscheepse renovatie van de Waalbrug in Nijmegen begint op maandag 4 maart. Het opknappen van de brug zou eigenlijk al medio 2018 beginnen. Het werk moest echter worden uitgesteld, omdat de schadelijke stof chroom-6 in de verf van de brug bleek te zitten.

Na de vondst van chroom-6 moesten extra maatregelen worden genomen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Ook waren andere vergunningen, ontheffingen en veiligheidsplannen nodig.

Bij de renovatie begint de aannemer met het vervangen van het wegdek. De gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat verwachten dat vanaf eind maart verkeershinder ontstaat. Dan is in beide richtingen nog maar één rijstrook op de brug beschikbaar. Dit zal naar verwachting anderhalf jaar het geval zijn.

De aannemer gaat ook de staalconstructie schilderen. Verder wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de renovatie geen gebruik van de Waalbrug maken.

De Waalbrug is een belangrijke noord-zuidverbinding voor doorgaand verkeer.