De provincie Gelderland, alle 51 Gelderse gemeenten, Het Nationale Park De Hoge Veluwe, belangenorganisatie Recron en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend over Lelystad Airport, waarin staat dat ze niet willen dat de luchthaven opengaat voor de herindeling van het luchtruim.

De partijen sluiten zich daarmee aan bij de provincie Overijssel, die vorige week al hetzelfde meldde.

Daarnaast willen de Gelderse partijen dat eerst wordt vastgelegd hoe het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de kwaliteit van natuur en milieu in Oost-Nederland gaat waarborgen.

De provincie Overijssel en vijftien gemeenten uit de provincie dienden vorige week hun zienswijze al in. Ook daarin stond dat Lelystad Airport wat hen betreft pas open kan als er geen sprake meer is van lager vliegen. Daarnaast schreven de partijen dat er randvoorwaarden opgesteld moeten worden om "de overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken" als de luchthaven toch voor de herindeling van het luchtruim opengaat.

Ook staan in de zienswijze ruim vijftig vragen en voorwaarden voor minister Cora van Nieuwenhuizen. Gelderland wil als populairste vakantieregio van Nederland garanties voor het toerisme als de vliegtuigen over de provincie vliegen. Ook willen de partijen zeker weten dat er geen vrachtverkeer vanaf Lelystad gaat vliegen.

In de brief aan de minister staat bovendien dat ze tot nu toe "niet transparant" is geweest.

Lelystad Airport moet ruimte op Schiphol creëren

Minister Van Nieuwenhuizen wil dat Lelystad Airport in 2020 opengaat voor commerciële vluchten. De luchthaven in Flevoland moet vliegverkeer van Schiphol overnemen, zodat op Schiphol ruimte ontstaat voor vluchten die economisch gunstig zijn voor Nederland.

Die ruimte is er op Schiphol nu niet, omdat de luchthaven bijna aan het maximumaantal vliegbewegingen per jaar zit. Schiphol wil dat aantal vliegbewegingen graag uitbreiden, maar omwonenden van het vliegveld verzetten zich daartegen.

Herindeling luchtruim moet in 2023 klaar zijn

Het vliegverkeer van Lelystad Airport moet tot in ieder geval 2023 tientallen kilometers relatief laag blijven vliegen. Als verkeer van Lelystad Airport hoger zou vliegen, zou het vliegtuigen die op Schiphol landen in de weg zitten. Dat zou onveilige situaties op kunnen leveren. Het is de bedoeling dat de herindeling van het luchtruim in 2023 gereed is.

Tegen de lager vliegende toestellen is veel protest uit provincies die om Flevoland heen liggen. Veel bewoners daarvan vrezen geluidsoverlast.