De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft onvoldoende zicht op de veiligheid van kinderen die op wachten op een onderzoek, constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Eind januari stonden bijna 2.800 kinderen gemiddeld dertig dagen op de wachtlijst, terwijl de norm hiervoor op tien dagen ligt. De RdvK wordt ingeschakeld bij situaties waarin de bedreiging van een kind acuut lijkt. Vervolgens worden er maatregelen getroffen om het kind in een veilige situatie te brengen.

De inspectiediensten waarschuwden in november al voor ernstige risico's voor de veiligheid van kinderen als gevolg van de lange wachtlijst.

De eerder getroffen maatregelen, die het toezicht op de veiligheid moesten verbeteren, zijn door de inspecties getest in de praktijk. Uit het onderzoek blijkt dat deze maatregelen de risico's onvoldoende beperken.

RvdK moet voortgangsrapportages gaan inleveren bij inspecties

De inspecties willen nu dat de RdvK over elk kind dat wacht op een onderzoek afspraken gaat maken met regionale partners in de keten van jeugdbescherming. Daarmee moet de veiligheid van hun situatie verbeterd worden.

Daarnaast moet de RvdK voortaan elke vier maanden een voortgangsrapportage inleveren. In die rapportage moet de Raad voor Kinderbescherming ingaan op zijn verbeterplan en maatregelen om de wachtlijst te verkorten.

"De inspecties willen dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van de risicovolle situatie waarin zij verkeren."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!