De renovatie van het Binnenhof in Den Haag gaat tientallen miljoenen euro's meer kosten dan begroot, meldt het AD dinsdag. Het Rijksvastgoedbedrijf dat over de renovatie gaat, ligt met de Tweede Kamer overhoop over wie de rekening moet betalen.

Uit een vertrouwelijk stuk blijkt dat de Tweede Kamer ruim 72 miljoen euro extra kwijt is. Dat zijn kosten voor onder meer schilderwerk, een nieuw tapijt, de beveiliging en de verhuizing van een kinderdagverblijf.

In de begroting van het Rijksvastgoedbedrijf is voor deze zogenoemde niet-huisvestingskosten 12,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat bedrag blijkt niet hoog genoeg te zijn om deze kosten te dekken.

In het stuk staat dat het Rijksvastgoedbedrijf 34 miljoen euro van de extra kosten voor zijn rekening wil nemen, terwijl de Tweede Kamer dan voor 38 miljoen euro zou moeten opdraaien.

Het Binnenhof moet tussen 2020 en 2025 helemaal op de schop. In totaal is ruim 0,5 miljard euro uitgetrokken voor de operatie. Een vijfde van dit bedrag is bestemd voor onvoorziene kosten.