Dertig personen die betrokken waren bij de bezetting van het P.C. Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam zijn veroordeeld tot een boete van 150 euro. Een persoon krijgt ook een boete van 300 euro wegens verzet bij aanhouding. De meeste veroordeelden zijn studenten.

Dat heeft de politierechter maandag bepaald. De politierechter verwierp het verweer van de studenten. Zij beweerden dat zij handelden vanuit de vrijheid van meningsuiting en demonstratie.

De studenten drongen het P.C. Hoofthuis binnen terwijl zij daar niet mochten zijn en weigerden weg te gaan. Ze voerden actie tegen bezuinigingen van het kabinet en tegen de "uitholling van het onderwijs".

De politie besloot over te gaan op ruiming. De studenten pleegden toen "passief verzet", aldus de rechtbank. Ze haakten hun armen in elkaar en maakten zich slap. Dit bemoeilijkte de ontruiming. Een vrouw verzette zich en beet daarbij meerdere agenten in hun handen.