De politiebonden spannen een kort geding aan tegen burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. De bonden zijn het niet eens met de voorwaarden die zij stelt aan een protestactie tegen het pensioenbeleid van kabinet-Rutte III.

Het kort geding dient vrijdag en de protestactie is gepland voor komende maandag.

De aangekondigde vakbondsactie bestaat uit het blokkeren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van de werkgeverskoepel VNO-NCW.

Krikke wil deze actie alleen toestaan als de bonden voldoen aan een aantal voorwaarden. De burgemeester vindt onder meer dat mensen tijdens de blokkade altijd het ministerie en het kantoor van VNO-NCW moeten kunnen verlaten.

Ook stelt Krikke dat het ministerie en de werkgeversorganisatie geen zwaarwegende bezwaren tegen de actie mogen hebben.

De politiebonden kunnen zich niet vinden in de voorwaarden die Krikke stelt. Ze noemen die "een onaanvaardbare inperking van hun recht op collectief demonstreren en actievoeren".

De bonden willen dat de AOW-leeftijd 66 jaar blijft, dat zzp'ers ook een goed pensioen kunnen opbouwen en dat de boete op vervroegde uittreding wordt afgeschaft.