Het aantal geconstateerde verkeersovertredingen was vorig jaar nagenoeg gelijk aan het aantal overtredingen in 2017. Boetes voor snelheidsovertredingen vormen nog steeds het leeuwendeel.

Het aantal verkeersboetes voor bellen achter het stuur is vorig jaar gestegen: van 74.561 overtredingen in 2017 naar 80.425 overtredingen in 2018. Dit is een stijging van circa 7,9 procent, maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag bekend.

Gemiddeld betaalden verkeersovertreders vorig jaar 75,57 euro voor een boete. Dat is een significante stijging ten opzichte van 2017, toen de gemiddelde verkeersboete 59,79 euro bedroeg.

In totaal zijn vorig jaar 9.182.573 verkeersboetes uitgedeeld, tegenover 9.223.477 een jaar eerder. Net als een jaar eerder, bestond in 2018 bijna 85 procent (7,8 miljoen) van de verkeersboetes uit snelheidsovertredingen.

Flitspalen registreren meeste snelheidsboetes

De meeste hardrijders vielen door de mand doordat zij te hard langs een flitspaal reden. Die gingen vorig jaar iets vaker af dan in 2017. In totaal ging het in 2018 om 4,3 miljoen verkeersboetes, waarvan ruim 4 miljoen voor te hard rijden en bijna 240.000 voor het rijden door rood. Een jaar eerder was die verhouding 4,1 miljoen om 241.000.

In de provincie Zuid-Holland werden de meeste snelheidsboetes (1,2 miljoen) uitgedeeld en in Friesland de minste (52.313). Ook de meeste boetes voor rijden door rood licht werden in Zuid-Holland (72.477) gegeven, terwijl in Drenthe daar slechts 747 bekeuringen voor gegeven werden.

Meeste snelheidsovertredingen op wegen met trajectcontrole

2,08 miljoen van de snelheidsovertredingen vonden vorig jaar plaats op een weg met trajectcontrole. Dat is een minieme daling ten opzichte van 2017: 2,14 miljoen.

Van de wegen met trajectcontroles werd het vaakst te hard gereden op het stuk A2 tussen Amsterdam en Utrecht (646.387 keer). Daarna volgt de trajectcontrole op de A12 bij Utrecht (361.720 keer). De trajectcontrole op de A10 bij Amsterdam Ring West (260.451 keer) maakt de top drie compleet.

Daarnaast 'zagen' mobiele flitsers 1,5 miljoen snelheidsovertredingen. Omdat dit aantal op een andere manier wordt gemeten, valt volgens het ministerie geen vergelijking met een jaar eerder te maken.

De politie-eenheid Oost-Nederland flitste het vaakst een snelheidsovertreder met een mobiele flitser (254.014 keer) en de politie Limburg het minst (23.870 keer).

Meer staandehoudingen ondanks politieacties

Het aantal staandehoudingen nam, ondanks de cao-acties van de politiebonden afgelopen zomer, vorig jaar iets toe. Het aantal keren dat agenten iemand staande hielden, bedroeg 404.000 tegen 385.000 in 2017, een toename van circa 4,8 procent.

Wel was het aantal staandehoudingen door de stakingen in juli, augustus, september en oktober lager dan dezelfde maanden in 2017. In de overige maanden hield de politie juist vaker iemand staande.

Fransen en Roemenen meest laks met betalen

Uit de donderdag bekendgemaakte cijfers blijkt verder dat in totaal 95 procent van de boetes betaald is. Ruim een miljoen verkeersboetes werden naar een adres in het buitenland verstuurd.

Fransen en Roemenen zijn met een inningspercentage van ongeveer 50 procent de grootste wanbetalers. Finnen en Zweden betalen trouw en scoren met een inningspercentage van circa 95 procent het hoogst.

Over de jaren heen wordt gemiddeld tussen de 70 en 80 procent van de naar het buitenland verzonden verkeersboetes betaald.