In totaal 747.000 volwassen Nederlanders zijn in de afgelopen vijf jaar minstens één keer slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Daarnaast krijgen jaarlijks 90.000 tot 127.000 kinderen te maken met mishandeling.

Uit het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt woensdag dat 5,5 procent van de volwassen bevolking minstens één keer slachtoffer werd van fysiek of seksueel huiselijk geweld.

Het onderzoeksbureau is onderdeel van het ministerie van Justitie en startte het onderzoek in 2015.

Bij 20 procent van de slachtoffers is het geweld structureel en een derde onderging het geweld eenmalig. Daarbij gaat het om 76.000 vrouwen en 13.000 mannen.

In de meeste gevallen was sprake van geweld door een partner of ex-partner. Met name als sprake is van structureel geweld, zijn relatief meer vrouwen dan mannen slachtoffer. Bij structureel geweld door een partner of ex-partner zijn vrouwen ruim vijf keer zo vaak slachtoffer.

Kinderen krijgen vooral te maken met verwaarlozing

Het percentage slachtoffers onder kinderen ligt iets lager (3 procent). Het grootste deel van de groep heeft te maken met ernstige verwaarlozing. Bij 96 procent van de mishandelingen is een biologische ouder betrokken.

Van de 90.000 tot 127.000 kinderen heeft bijna 30 procent te maken met meer dan één vorm van kindermishandeling.

Verder blijkt dat scholieren op het vmbo vaker slachtoffer worden dan havo- of vwo-leerlingen. Tot twaalf jaar zijn relatief evenveel jongens als meisjes slachtoffer. Onder oudere kinderen zijn de slachtoffers vaker meisjes.

Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen voor een toename van het aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar doordat de metingen niet in alle opzichten goed vergelijkbaar zijn, moeten op dit vlak wel wat slagen om de arm worden gehouden.

Ministers willen dat omstanders sneller alarm slaan

Volgens ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) laten de cijfers zien dat huiselijk geweld en kindermishandeling nog altijd een groot probleem zijn.

De ministers hopen dat mensen sneller alarm slaan als zij huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren. Daarom starten de ministers donderdag een landelijke voorlichtingscampagne.

Uit een peiling die de betrokken ministeries lieten uitvoeren, blijkt volgens De Jonge en Dekker dat drie op de tien mensen vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling niet of alleen met hun partners bespreken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!