In 2018 zijn bij de politie in totaal 43 klachten binnengekomen van mensen die zeggen dat ze te maken hebben gehad met etnische profilering. Het merendeel van de klachten kon worden weggenomen door middel van een gesprek, terwijl maar één klacht na behandeling gegrond bevonden werd.

Tien van de 43 klachten zijn niet behandeld, omdat ze uiteindelijk weer werden ingetrokken of omdat er geen grond was voor de klacht.

Van de wel behandelde klachten zijn zestien klachten onterecht bevonden, in acht gevallen kon geen standpunt worden ingenomen. Daarnaast werd een klacht gegrond bevonden en een klacht na bestudering afgedaan als ongegrond. Er werden in totaal 25 gesprekken gevoerd naar aanleiding van de klachten.

De ene ongegrond bevonden klacht kreeg deze status nadat deze voor een afhankelijke klachtencommissie was gekomen. Zeven klachten waren eind 2018 nog in behandeling.

Etnisch profileren al langer maatschappelijk vraagstuk

Het onderwerp etnisch profileren is al langer een maatschappelijk vraagstuk. Van etnisch profileren is sprake als de politie een persoon staande houdt op basis van iemands huidskleur of etnische achtergrond.

Mensen kunnen sinds twee jaar ook via de politieapp een klacht indienen over mogelijke etnische profilering. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de betreffende politie-eenheid handelt de klachten af.

Toch kwamen er van de 43 klachten slechts twee binnen via de politieapp. De meeste klachten (27) kwamen binnen via politie.nl. Daarnaast zijn vijf klachten schriftelijk ingediend, één klacht telefonisch, één klacht per e-mail en één klacht werd doorgestuurd door de gemeente.

De politie heeft van zes klachten niet kunnen achterhalen hoe deze zijn ingediend.

'Politie poogt vertrouwen van burgers te winnen'

Volgens de politie is de klachtenprocedure bedoeld om het vertrouwen van burgers in de politie te herstellen en om de dienstverlening te verbeteren.

"Het is belangrijk dat mensen die een vervelende ervaring met de politie hebben dat melden", zegt Lute Nieuwerth van de afdeling Kracht van het Verschil bij de politie. "Wij zijn een lerende organisatie, dus die klachten helpen ons om het de volgende keer beter te doen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!