Verscheidene deskundigen en hulpverleningsinstanties in Noord-Brabant zijn tekortgeschoten bij hun zorg voor een baby die eind 2017 in Breda overleed als gevolg van mishandeling binnen het gezin. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid dinsdag in een onderzoek naar de kwestie.

Het zeven maanden oude jongetje overleed in het ziekenhuis. Volgens de sectie overleed de baby door geweld van buitenaf of hevig schudden. De baby had onder meer een bloeduitstorting onder het hersenvlies en een gescheurde tongriem. Zijn vader werd aangehouden op verdenking van doodslag.

De twee inspecties onderzochten de acties van de Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS), Careyn Jeugdgezondheidszorg JGZ en ASVZ Ouder en Kind Voorzieningen. Met name de WSS en ASVZ krijgen ervan langs.

In het onderzoek staat dat de kinderbescherming gedegen onderzoek deed en daarna in een rapport beschreef wat de ontwikkelingsbedreigingen waren voor de baby en hoe die moesten worden weggenomen. Daarop hebben WSS en ASVZ zich intensief ingezet voor het gezin, maar de inspecties beoordelen hun handelen als onvoldoende.

Inspecties ernstig bezorgd over aangekondigde verbeteringen van betrokken stichtingen

WSS heeft de informatie over het gezin niet vertaald in concrete risico's voor de baby waardoor er "ernstige tekortkomingen in het handelen" ontstonden. Ook ASVZ handelde onvoldoende in het belang van de baby, aldus het rapport.

De ASVZ moet binnen drie maanden een verbeterplan opstellen. Bij de William Schrikker Stichting waren al eerder tekortkomingen vastgesteld. De inspecties maken zich ernstige zorgen over de aangekondigde verbeteringen en het leervermogen van deze stichting.

Het bestuur en de leiding van WSS zijn direct aangesproken en er zijn nieuwe maatregelen getroffen om de kwaliteit te verbeteren. De inspecties gaan er strikt op toezien dat de verbeteringen concreet en voldoende zijn. Gebeurt dat niet, dan volgen nieuwe acties van de inspecties.