Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vindt het sympathiek als scholieren willen actievoeren, maar ze moeten dat niet onder schooltijd doen. De leerplicht gaat voor, vindt de minister.

In België gingen de afgelopen tijd tienduizenden scholieren de straat op voor een reeks klimaatmarsen.

Ze eisen dat hun regering meer actie onderneemt om klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland staat voor volgende week donderdag een actie gepland. De organisatie verwacht dat tienduizend leerlingen komen opdagen, zei een van de kinderen achter de actie tegen de scholenvereniging VOS/ABB.

Door volgende week donderdag mee te doen aan de klimaatmars, zullen scholieren waarschijnlijk niet meteen de leerplichtambtenaar op hun dak krijgen. Scholen in Nederland mogen zelf bepalen hoe ze met incidenteel verzuim omgaan. Pas als een scholier in een periode van vier weken meer dan zestien uur afwezig is, moet de school dit melden bij de gemeente.

De instantie voor leerplichtambtenaren zei deze week dat er formeel gezien "pas sprake is van spijbelen als de school deze activiteit niet vindt aansluiten bij het onderwijsprogramma". Als de school deelname wel gerechtvaardigd vindt, hoeft er ook geen melding van te worden gemaakt.