Wegens lekkagegevaar komt er scherper toezicht op de veiligheid van zogenoemde geothermieputten, die gebuikt worden voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maandag. 

De toezichthouder gaat bovendien strengere eisen formuleren waaraan dit soort putten moeten voldoen.

Bij geothermie wordt met metalen buizen warm water opgepompt dat zich diep in de bodem bevindt. Maar omdat het water zout is, hebben veel buizen last van corrosie en als gevolg daarvan lekkage. Het zoute water kan daardoor in de ondiepe bodem terechtkomen en dat is onwenselijk, zegt een woordvoerster van SodM, dat valt onder het ministerie van Economische Zaken,.

In Nederland wordt op 23 locaties, zoals bijvoorbeeld in Andijk (West-Friesland), op deze manier warm water opgepompt en op al deze plekken is of dreigt een lekkage. Hiertegen worden wel maatregelen genomen en daardoor kan verontreiniging voorkomen worden. Maar deze zijn volgens het SodM niet duurzaam genoeg en daarom zijn de maatregelen nodig.

Volgens de toezichthouder staat geothermie "aan de vooravond van een grote vlucht in Nederland". "In het Klimaatakkoord wordt bijna een vertienvoudiging voorspeld in de komende twaalf jaar."