Het aantal geregistreerde misdrijven is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017, meldt de politie donderdag. In de voorgaande jaren was ook sprake van een afname. Wel is de afname in de laatste helft van vorig jaar gestokt.

In 2018 ging het om een daling van 6,1 procent ten opzichte van 2017, meldt de politie. In totaal zijn vorig jaar 766.638 misdrijven geregistreerd.

"Deze dalende trend is al enkele jaren gaande. Het huidige cijfer uit 2018 ligt ruim 20 procent lager dan het aantal geregistreerde misdrijven in 2014", aldus de politie. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven. 

De grootste daling was te zien bij zakkenrollerij. "Dat is in een jaar tijd met 28 procent afgenomen. Ook zijn er fors minder woninginbraken gepleegd (-13 procent)." De politie denkt dat dit onder meer komt door extra surveillances. 

Toename in overvallen en seksuele misdrijven

De politie heeft vorig jaar meer overvallen geregistreerd (4 procent) in vergelijking met andere jaren. 

"Wat verder opvalt, is een stijging van het aantal geregistreerde seksuele misdrijven (7 procent)." Volgens de politie kan dit komen doordat er meer aandacht voor is, waardoor slachtoffers sneller aangifte doen. 

Volgens de politie zeggen de cijfers niet alles, omdat er een duidelijke verschuiving is naar 'onzichtbare criminaliteit'. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedigitaliseerde misdaad bedoeld.