Burgemeester Pauline Krikke was ervan overtuigd dat de vreugdevuren op het strand van Scheveningen en Duindorp "veilig konden branden". Ze kwam tot die conclusie nadat ze op Oudjaarsdag alle informatie en adviezen nog eens zorgvuldig had doorgenomen en had besproken in de driehoek, waarin de politie en het Openbaar Ministerie zitten.

Vanwege de omvalrisico's van de hoger geworden houten brandstapels had ze wel de veiligheidszone rond de stapels uitgebreid, zei ze.

Burgemeester Krikke reageerde woensdag in de commissievergadering op de kritiek van de gemeenteraad. Ze zei onder andere dat de rol van iedereen die betrokken was zorgvuldig onderzocht moet worden door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ook zei ze dat ze zich de kritiek op haar handelen aantrekt. "Ik ben niet doof voor de kritiek die er is en die komt ook stevig bij me binnen."

Krikke reageerde daarnaast op de kritiek die ze kreeg op de omgang met de bouwers. "Sommigen van u vinden dat ik kritisch ben op de bouwers, maar niet op mezelf." Ze zegt dat de bouwers 'in shock' waren over de vonkenregen. "Ik leg de schuld van de vonkenregen niet bij de bouwers. Ik heb over de overschrijding van de hoogte mijn teleurstelling uitgesproken. Dat wil niet zeggen dat de vonken over Scheveningen hier een direct gevolg van zijn. Dat moet blijken uit het onderzoek van de OVV."

Krikke wees erop dat de stapel op Scheveningen zich heel anders gedroeg dan die op Duindorp iets verderop, waar veel minder vonken waren. "Dat is gek en ik ben benieuwd hoe dat kan. De OVV zal ook dat bekijken."

Gemeenteraad kritisch op handelen van burgemeester

De oppositie in de Haagse gemeenteraad heeft forse kritiek geleverd op het optreden van burgemeester Pauline Krikke vlak na de uit de hand gelopen vreugdevuren op het strand. Ze vinden dat Krikke direct met een beschuldigende vinger naar de bouwers wees, die volgens haar afspraken hadden geschonden.

Het CDA stelde dat crisiscommunicatie de onrust moet wegnemen en dat beschuldigingen dan niet gepast zijn. Ook volgens CU/SGP ging het "faliekant mis". "Krikkes uitlatingen tijdens een persconferentie waren beroerd en suggestief. Bovendien riep het meteen de vraag op waarom dan niet werd gehandhaafd en haar eigen rol daarin, maar daar ging ze niet op in", aldus CU-fractievoorzitter Pieter Grinwis.

Dat Scheveningen aan een ramp is ontsnapt, was volgens de meeste partijen vooral te danken aan de brandweer. Hoewel afgesproken was dat de vergadering woensdag alleen over de communicatie en de procedure zou gaan, vroeg de oppositie zich af waarom de brandstapels toch waren aangestoken terwijl ze kennelijk te hoog waren en de wind recht op de kust stond.

Coalitie wil onderzoek van Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten

Ook de coalitiepartijen Groep de Mos, VVD, GroenLinks en D66 willen graag weten wat er precies is gebeurd, maar willen eerst het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) afwachten.

Onder meer de PvdA en de PvdD willen dat het convenant dat de gemeente met de bouwers sloot over de vuren openbaar wordt. Krikke zegt in haar reactie dat het convenant vertrouwelijk kan worden ingezien door de raadsleden. Andere partijen vinden dat er voortaan een vergunning moet komen, zoals ook voor andere evenementen het geval is. De partijen laten zich nog niet duidelijk uit of en hoe de vreugdevuren in de toekomst kunnen doorgaan.

De meeste partijen drongen erop aan dat de gemeente ruimhartig moet zijn met de schadevergoeding naar gedupeerden in Scheveningen.

Tot nu toe 122 schademeldingen binnengekomen

De gemeente Den Haag heeft tot nu toe 122 meldingen binnengekregen over schade die is ontstaan door de vonkenregen. Tot dusver zitten daar geen schrijnende gevallen bij, maar als dat wel het geval is dan zal de gemeente die problemen meteen oplossen. Dat zei wethouder Rachid Guernaoui (Financiën) woensdag.

Onder schrijnende gevallen verstaat de wethouder dat mensen nu geen geld hebben om de schade aan bijvoorbeeld hun fiets of huis te herstellen.

Onderzoek zal moeten uitwijzen of de gemeente aansprakelijk is voor de gebeurtenissen en de schade moet vergoeden of dat die onder een andere verzekering valt.